Logo VUCKE
MENU

Úvod > Aktuality > Bloková výučba chémie a biológie

Bloková výučba chémie a biológie


Často sa stane, že žiaci náročnejším témam len zo strán učebníc dobre neporozumejú. Vtedy najviac pomôže venovať sa danej téme hlbšie, odbornejšie, no najmä praktickejšie. Žiaci tried I.A a II.A dňa 20. 6. 2018 pod dozorom profesoriek RNDr. Ľudmily Bertičovej a PaedDr. Zuzany Tkáčovej navštívili Fakultu prírodných vied UPJŠ v Košiciach, aby sa zúčastnili blokovej výučby chémie a biológie..

Na cvičení z biológie doc. RNDr. Bianka Bojková, PhD. oboznámila študentov s novými pojmami a prístrojmi. Neskôr skúmali zloženie krvi, pričom sa zamerali hlavne na počítanie červených a bielych krviniek v Bürkerovej komôrke.

Na chémii sa dozvedeli študenti veľa veľmi zaujímavých poznatkov zo všeobecnej a fyzikálnej chémie. Obliekli sa do bielych plášťov ako praví chemici. So záujmom počúvali pána RNDr. Františka Kaľavského, ktorý ich najprv oboznámil s dôkazovými reakciami iónov rôznych prvkov, neskôr sa žiaci mohli pozrieť , ako vyzerá deutérium alebo tzv. ťažká voda a predstavil aj svoju rozsiahlu zbierku kovov.

Za názorné ukážky a podrobné vysvetlenie problematík, ako aj dlhodobú spoluprácu pri blokových výučbách ďakujeme Ústavu biologických a ekologických vied ako aj Ústavu chemických vied na UPJŠ.

Z laboratória sa študenti vrátili spokojní a plní nových vedomostí ako i zručností. Do Košíc na UPJŠ sa určite radi vrátime a sme zvedaví, aké zaujímavé pokusy si pre nás pripravia na budúci rok.

študenti I. A a II.A triedy