Logo VUCKE
MENU

Úvod > Aktuality > Naši mladí chemici na UPJŠ
Naši mladí chemici na UPJŠ

Každý rok na našej škole prebiehajú obhajoby ročníkových prác žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Ani tento rok nie je výnimkou. Študenti si vyberajú rôzne témy, ktoré sú teoretického alebo aj praktického charakteru. Niektorí žiaci z prvého a druhého ročníka sa tento rok rozhodli pre témy z chémie, kde nielen teoreticky ale aj prakticky, v chemických laboratóriách na UPJŠ v Košiciach, zisťovali výsledky svojej práce. Najprv prebehla inštruktáž k meracím zariadeniam, potom nasledovala príprava roztokov a samotné merania. Po viac ako štvorhodinovej práci na meracích prístrojoch prišli na rad výpočty a zisťovanie výsledkov ich práce. Žiaci odchádzali obohatení o nové vedomosti a praktické skúsenosti z chémie.

Týmto sa chceme poďakovať RNDr. Františkovi Kaľavskému a nášmu bývalému študentovi Mgr. Marekovi Hruškovi, za ochotnú spoluprácu.

Sandra Krčmáriková, II. A