Logo VUCKE
MENU

Úvod > Aktuality > Bloková výučba z chémie

Bloková výučba z chémie


V stredu 13. júna 2018 sa intelektovo nadaní študenti III. A triedy našej školy zúčastnili blokovej výučby z predmetu chémia, ktorá je už tradične súčasťou projektu „Cesta za vedou“ na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach.

Išlo o pravidelné stretnutie našich študentov s vysokoškolskými pedagógmi na tejto fakulte. Študenti absolvovali laboratórne cvičenia v dvoch skupinách zameraných na témy chémie biolátok rozširujúcich učivo tretieho ročníka strednej školy.

Prezreli si aj moderné pracovisko, ktoré sa zaoberá určovaním štruktúry organických látok pomocou magnetickej rezonancie (NMR).

Študenti využili príležitosť spoznať a vyskúšať si zaujímavé experimenty, ktoré nie je možné realizovať v podmienkach strednej školy. Dozvedeli sa niečo o moderných a špičkových prístrojoch, ktoré sa používajú v modernej chémii.

Za spoluprácu sa chcem poďakovať RNDr. Františkovi Kaľavskému a RNDr. Patrikovi Olekšákovi.

RNDr. Maroš Smetana