Logo VUCKE
MENU

Úvod > Aktuality > Spolupráca s Centrom odborného vzdelávania

Spolupráca s Centrom odborného vzdelávania


Naša škola niekoľko rokov úspešne spolupracuje s Centrom odborného vzdelávania pri SOŠT Michalovce. V tomto školskom roku sa v centre realizovala časť hodín krúžku Sieťové technológie. Žiaci 3. ročníka osemročného gymnázia a tretiaci štvorročného gymnázia navštívili aj robotizované pracovisko. Ing. Milan Eštok ich oboznámil s programovaním PLC, s platformou Arduino a s možnosťami ich využitia. Ing. Jozef Garbeľ im porozprával o priemyselných robotoch, o ich stavbe a programovaní. Žiaci mali možnosť si vyskúšať aj ovládanie robota v ručnom režime.

Boli to užitočne strávené hodiny, počas ktorých žiaci spoznali aj iné počítače, roboty a spôsoby programovania ako tie, s ktorými majú skúsenosti z hodín informatiky.