Logo VUCKE
MENU

Úvod > Aktuality > Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí


30. novembra 2018 sme na našej škole privítali žiakov 9. ročníka ZŠ a ich rodičov na Dni otvorených dverí, na ktorom sa zúčastnilo vyše 220 žiakov z 24 základných škôl. Riaditeľka školy Mgr. Anna Osifová im predstavila školu, možnosti štúdia, počty žiakov a tried prijímaných na školský rok 2019/2020. Zároveň ich oboznámila s plánmi do budúcnosti ohľadom rekonštrukcie školy. Po krátkom kultúrnom programe sa žiaci rozišli na jednotlivé stanovištia, kde im žiaci školy spolu so svojimi pedagógmi pripravili množstvo zaujímavých aktivít predovšetkým hravou formou.

Už tradične najviac upútali aktivity s pokusmi v chemickom laboratóriu, kde im dvojica maturantov odprezentovala niekoľko zaujímavých a efektných experimentov. Ich spoločným znakom bol oheň, dym, svetlo, farby a explózia.

Pokusy v rámci biológie a fyziky obsahovali prvky „kuchynskej“ fyziky. Žiaci mali možnosť vidieť, ako môžeme „uvariť“ svetlo, prelievať plyn alebo zapáliť sviečku bez dotyku plameňa, ako funguje tok kvapalín do vyšších častí napr. rastlinného tela.

V multimediálnej učebni bola prezentácia informatiky, kde sa žiaci presvedčili, že programovať sa dá aj zábavnou formou. Interaktívnu tabuľu a prácu s tabletmi si vyskúšali v rámci predmetu geografia. Hravou a súťaživou formou absolvovali aj „rýchlokurz“ anglického jazyka.

Svojou troškou do mlyna prispeli aj členovia žiackej rady, ktorí priblížili svojim mladším kamarátom aj bežný život študenta na našej škole, oboznámili ich s akciami, ktoré organizujú pre svojich spolužiakov. Spoločným mottom týchto aktivít bolo ukázať, že učenie nie je „mučenie“, ale niekedy aj zaujímavo strávený čas.