Logo VUCKE
MENU

Úvod > Aktuality > Deň otvorených dverí pre osemročné štúdium

Deň otvorených dverí pre osemročné štúdium

Dňa 17. februára 2018, už tradične v sobotu, sa otvorili dvere školy pre záujemcov o štúdium na osemročnom gymnáziu. Na pôde školy sme privítali žiakov 5. ročníka základných škôl, ktorých sprevádzali ich rodičia, resp. iní rodinní príslušníci.

Všetkých prítomných privítala riaditeľka školy Mgr. Anna Osifová, ktorá ich oboznámila s možnosťami a výhodami tejto formy štúdia a s podmienkami prijatia. Informácie pani riaditeľky doplnila nasledujúca prezentácia, ktorá priblížila, čím žiaci žijú v škole, ale aj mimo nej. Žiaci našej školy spestrili úvod tohto podujatia aj krátkym kultúrnym programom.

Podstatu DOD predstavovala prezentácia priestorov školy, odborných učební a laboratórií, kde naši žiaci predviedli mnoho zaujímavých aktivít, ktoré sú súčasťou výučby v jednotlivých predmetoch. A tak zaujala práca s počítačmi, tabletami, interaktívnou tabuľou, ba dokonca aj stretnutie s robotmi. Zaujali pokusy a demonštrácie z chémie i fyziky, kde bolo možné nazrieť pod pokrievku zaujímavých prírodných javov. Žiaci kreslili, vypočuli si bájky, hľadali v nich ponaučenia, na interaktívnej tabuli si „potykali“ s angličtinou. Na záver ešte pohľad do telocvične, kde sa žiaci školy venovali rozšírenej záľube – florbalu.

Veríme, že hoci bola sobota, ktorá lákala na víkendové leňošenie, nebol to márny čas, ktorý strávili na našej škole....