Logo VUCKE
Logo Mesto športu
Aktuálna informácia! Na štvorročné štúdium prijímame 60 žiakov.
MENU

Úvod > Aktuality > Deň otvorených dverí - osemročné štúdium

Deň otvorených dverí - osemročné štúdium


V sobotu 9. februára 2019 sme na pôde našej školy privítali žiakov 5.ročníka základných škôl. V úvodnom príhovore riaditeľka školy Mgr. Anna Osifová priblížila žiakom a rodičom možnosti a výhody štúdia na osemročnom gymnáziu a oboznámila ich s podmienkami prijatia. Nasledovala prezentácia o živote na škole a krátkym kultúrnym programom našich žiakov.

V rámci DOD si návštevníci prezreli priestory školy, odborné učebne a laboratóriá, kde im naši žiaci a učitelia predviedli mnoho zaujímavých aktivít z jednotlivých predmetov. Zaujala ich práca s počítačmi, tabletami, interaktívnou tabuľou a aj stretnutie s robotmi. Zažili pokusy a demonštrácie z chémie i biológie. Žiaci kreslili, robili interaktívne cvičenia z geografie a anglického jazyka. V závere obhliadky navštívili stolnotenisovú miestnosť a telocvične, kde aktuálne prebiehal záujmový útvar florbal.

Veríme, že sa našim budúcim žiakom podujatie páčilo.