Logo VUCKE
Logo Mesto športu
MENU

Úvod > Aktuality > Po stopách Karpatsko-duklianskej operácie

Po stopách Karpatsko-duklianskej operácie


V závere augusta sme si pripomenuli veľkolepými oslavami obetavosť a hrdinstvo účastníkov Slovenského národného povstania a 6. októbra uplynie 75 rokov od vypuknutia ďalšej veľmi dôležitej udalosti v našich národných dejinách - Karpatsko-duklianskej operácie. Obe operácie prispeli k celkovej porážke nacizmu, fašizmu a ukončeniu 2. svetovej vojny na našom území.

Na základe tohto výročia žiaci tretieho a štvrtého ročníka našej školy absolvovali pod vedením PhDr. Jany Husárovej a Mgr. Zuzany Šandorovej exkurziu do Svidníka a priľahlého Údolia smrti, kde sa pred trištvrte storočím odohrávali zdĺhavé a náročné boje. Navštívili sme Historické múzeum vo Svidníku, kde sme si v krátkosti vypočuli základné informácie o bojoch v tejto oblasti. Po výklade sme si mohli prezrieť centrálnu expozíciu múzea, ktorá obsahovala mnoho exponátov, približujúcich život v priebehu 1. a 2. svetovej vojny. Detailne sme mohli vidieť rozmanitosť zbraní, uniforiem, ale aj medailí a vyznamenaní. Niektorých mohla zaujať aj atypická architektúra budovy múzea. Pozreli sme si i krátky film, približujúci púť jedného z veliteľov Karpatsko-duklianskej operácie, generála Ludvíka Svobodu. Film bol inšpirovaný generálovou slávnou knihou „Z Buzuluku do Prahy“ a obsahoval autentické dobové zábery. V premietacej sále sme mohli obdivovať diorámu duklianskeho bojiska. Po prehliadke sme mohli v areáli múzea vidieť vojenskú techniku, ktorá sa využívala v priebehu bojov.

Zo Svidníka sme sa presunuli na vyhliadkovú vežu, ktorá stojí na mieste pôvodného veliteľského stanu generála Svobodu. Pre vysokú oblačnosť a hustú hmlu sme nemali to šťastie vidieť Údolie smrti z vtáčej perspektívy. Zamestnanci múzea nám porozprávali o strastiplnom osude legendárneho československého lietadla Avia B-33, ktoré sa nachádza v priestoroch vyhliadkovej veže a je jediným funkčným exemplárom tohto typu na svete. Po prehliadke lietadla a iných exponátov sme zostúpili do Aleje hrdinov, ktorej dominantou je pamätník na počesť Karpatsko-duklianskej operácie. V srdci aleje sme videli bustu generála Svobodu a po jeho boku busty ďalších hrdinov a velikánov. Na tomto pietnom mieste pod sochou československého vojaka sa skončilo naše poznávanie, zamerané na dôležité historické udalosti, späté s oslobodzovaním nášho územia od fašistických okupantov.

Aj keď nám počasie veľmi neprialo a celý deň pršalo, dozvedeli sme sa informácie, ktoré budeme môcť využiť i na maturite. Je to už 75 rokov, je to dávno. Nie však natoľko, aby sme na to zabudli či prestali si pripomínať túto udalosť.

Filip Hromada, IV. D