Logo VUCKE
MENU

Úvod > Aktuality > Najväčším pokladom je dobrá knižnica...

Najväčším pokladom je dobrá knižnica...


Aby sa o pravdivosti tohto výroku sami presvedčili, žiaci tried prvého ročníka v stredu, 16. októbra, navštívili Knižnicu Gorazda Zvonického v Michalovciach s cieľom preniknúť do jej histórie a fungovania.

Naša prvá verejná knižnica bola zriadená rozhodnutím obecného zastupiteľstva 1. februára 1925. Svoje meno má po močarianskom básnikovi, prekladateľovi, pedagógovi, misionárovi a kňazovi Gorazdovi Zvonickom. Okrem informácií z histórie sme sa dozvedeli aj užitočné termíny týkajúce sa vypožičiavania kníh a spôsobu ich uloženia v tejto inštitúcii.

Knižnica je rozdelená na viacero oddelení: pre deti, ktorú tvorí krásna literatúra, rozdelená do troch skupín podľa veku detských čitateľov. Pre dospelých čitateľov, ktorá sa delí na oddelenie krásnej literatúry a je uložená abecedne podľa autora. Nasleduje oddelenie odporúčanej / populárnej literatúry, náučnej literatúry a tá je uložená podľa zásad Medzinárodného desatinného triedenia. Ďalšie oddelenia sú rozdelené podľa žánru kníh. V našej knižnici môžeme využívať aj služby študovne a internetového oddelenia. Dozvedeli sme sa, ako funguje katalogizácia kníh, akým spôsobom si predĺžiť čas vypožičania a mnoho ďalších, veľmi zaujímavých a aktuálnych informácií.

Pochopili sme, že knižnica nám môže byť veľmi nápomocná v bežnom živote a praktická pri vyhľadávaní akýchkoľvek zaujímavostí – naozaj je pre nás veľkým pokladom.

L. Lacková
I. B