Logo VUCKE
Logo Mesto športu
MENU

Úvod > Aktuality > Deň nemeckého jazyka

Deň nemeckého jazyka


Vo štvrtok 13. júna mali nemčinári svoj veľký deň. Podujatie otvorila krátkym pozdravom pani riaditeľka A. Osifová.

Počas prvej hodiny sa žiaci – nemčinári zhromaždili v jedálni školy. Každá skupina si pripravila svoje vlastné číslo – nemecké piesne i básne. Veľký úspech mali piesne Laurentia a Marathon. Všetky texty boli súčasťou prezentácie. Hudobným príspevkom nás potešil gitarovou skladbou J. Hadžala. Prvý blok sme uzavreli piesňou Ich nehm dich bei der Hand a nemeckou hymnou: Einigkeit und Recht und Freiheit.

V druhej časti podujatia si mohli žiaci vybrať rôzne aktivity:

  1. pozeranie filmov: Goethe, Aschenputtel, rôzne animované rozprávky v nemeckom jazyku
  2. kvízy, posluchy s otázkami, mapy, doplňovačky
  3. nácvik piesní
  4. vybraní žiaci 2. a 3. roč. (+ sexty a oktávy) sa zúčastnili na workshope s doc. J. Jamborom z Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity. Pracovali s ukážkou z knihy Warum wir vor der Stadt wohnen. (Jambor sa okrem vyučovania nemčiny venuje prekladom diel z nemčiny do slovenčiny.)

Podujatie malo úspech a už máme nápady na budúci rok.