Logo VUCKE
MENU

Úvod > Aktuality > Európska noc výskumníkov

Európska noc výskumníkov


Dňa 29. 9. 2018 sa žiaci triedy V. O zúčastnili na Noci výskumníkov v OC Atrium Optima v Košiciach..

Žiaci si mohli prezrieť stánky z oblasti biológie, chémie a fyziky a vyskúšať si niektoré z pokusov. Pri plnení aktivít sa zabavili a rozšírili si vedomosti z daných predmetov.

Stánky a prezentácie pripravili študenti Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Univerzity Komenského v Bratislave, Prešovskej univerzity v Prešove a výskumných ústavov Slovenskej akadémie vied.