Logo VUCKE
MENU

Úvod > Aktuality > Ocenenie študentov Košického samosprávneho kraja pri príležitosti Dňa študentstva

Ocenenie študentov Košického samosprávneho kraja pri príležitosti Dňa študentstva


Dňa 29.11.2018 sa uskutočnilo v Košiciach stretnutie predsedu Košického samosprávneho kraja Ing. Rastislava Trnku so žiakmi stredných škôl, ktorí pri príležitosti Dňa študentstva boli ocenení za vynikajúce výsledky v oblasti študijných výsledkov, úspešnosti na vedomostných súťažiach, olympiádach, SOČ, aktivít v oblasti charitatívnej, sociálne a spoločenskej angažovanosti. Medzi ocenenými žiakmi bola aj žiačka triedy IV. D

Barbora DULINOVÁ

Počas celého doterajšieho štúdia dosahuje výborné študijné výsledky. Patrí medzi najaktívnejších žiakov školy, živo sa zaujíma o spoločenské dianie, k udalostiam a vývoju v spoločnosti dokáže zaujať vlastné názory a postoje. Ako predsedníčka Žiackej rady sa výraznou mierou podieľa na organizovaní podujatí pre žiakov. Záujmy žiakov, ich názory a podnety na zlepšenie podmienok pre vzdelávací proces a zatraktívnenie spoločenského a kultúrneho vyžitia, na ich zainteresovanie na zodpovednosti za plnenie povinností prenáša do dialógu s vedením školy. Záujmy žiakov školy aktívne prezentuje aj ako členka Rady školy.

V centre jej záujmu je oblasť spoločenských vied, čo sa odrazilo aj v zapojení do Olympiády ľudských práv, kde dosiahla aj najvýraznejšie úspechy. Svojou činnosťou a angažovanosťou prispieva k vytváraniu pozitívneho obrazu našej školy na verejnosti.

Medzi jej doterajšie najvýznamnejšie úspechy patrí:

  • postup na celoslovenské kolo Olympiády ľudských práv
  • 1. miesto na celoslovenskom kole Olympiády ľudských práv – písanie a obhajoba eseje s problematikou extrémizmu, ktorej garantom bola verejná ochrankyňa práv

K dosiahnutým výsledkom a oceneniu jej srdečne blahoželáme a zároveň ďakujeme za šírenie dobrého mena našej školy.