Logo VUCKE
MENU

Úvod > Aktuality > Celoslovenské kolo Olympiády ľudských práv
Celoslovenské kolo Olympiády ľudských práv

V dňoch 11.- 13. 4. 2018 sa v Omšení (Trenčianske Teplice) pod záštitou Ministerstva školstva SR a Ministerstva spravodlivosti SR uskutočnilo celoslovenské kolo XX. ročníka Olympiády ľudských práv. Cieľom OĽP je prispieť k ľudskoprávnemu vzdelávaniu, vzdelávaniu k demokratickému občianstvu, celkovej kultivácii poznatkov a postojov študujúcej mládeže.

Z každého kraja postúpilo osem najlepších, medzi nimi aj naša žiačka Barbora Dulinová z triedy III. D. Súťaž svojou návštevou poctili zástupcovia jednotlivých ministerstiev, zástupcovia z kancelárie prezidenta SR, verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová, nemecký filozof Georg Lochmann, editor interdisciplinárnej príručky „Ľudské práva“ a mnohí ďalší.

Súťaž pozostávala z dvoch častí. V prvej časti súťažiaci riešili modelové situácie a obhajovali svoje práce. V druhej časti písali žiaci úvahy. Mohli si vybrať spomedzi štyroch garantov. Naša žiačka si vybrala tému o extrémizme, ktorej garantom bola verejná ochrankyňa práv a v tejto kategórii obsadila výborné 1. miesto.

Srdečne blahoželáme!