Logo VUCKE
Logo Mesto športu
MENU

Úvod > Aktuality > Mosty bez bariér 2019

Mosty bez bariér 2019


Už po desiatykrát sa uskutočnil 18. 9. 2019 v areáli SOŠ v Pribeníku festival Mosty bez bariér, ktorého organizátorom bol Košický samosprávny kraj. Cieľom podujatia je predovšetkým prezentovanie možnosti spolužitia, spolupráce, vzájomnej akceptácie a podpory medzi zdravotne znevýhodnenými a zdravými žiakmi. Je ukážkou toho, ako málo nás rozdeľuje a veľa spája, že sa spolu dokážeme presvedčiť o tom, že život je krásny a prináša radosť aj napriek hendikepu. Naša škola sa aj na tomto podujatí prezentovala v kultúrnom programe, kde naši žiaci vystúpili spolu s klientmi DSS Anima v Michalovciach s tanečným číslom v choreografii RNDr. Ľ. Bertičovej, a tak reálnym spôsobom naplnili hlavnú myšlienku tohto podujatia.

PhDr. Milan Tomko