Logo VUCKE
Logo Mesto športu
MENU

Úvod > Aktuality > Prezentácie ročníkových prác

Prezentácie ročníkových prác


Prezentácia ročníkových prác v podmienkach našej školy má už svoju niekoľkoročnú tradíciu. 7. mája 2019 žiaci 1. až 3. ročníka tried s všeobecným intelektovým nadaním predstavili svoje práce.

V svojich ročníkových prácach spracovali tému, ktorá súvisí s ich obľúbeným vyučovacím predmetom či zaujímavou oblasťou. Zdokonalili svoje prezentačné spôsobilosti a zručnosti pri práci s literárnymi, internetovými a inými odbornými zdrojmi. Preukázali tiež schopnosť zaujať vlastný postoj a vyjadriť kritický prístup k prezentovanej problematike. Dôležitou súčasťou celoročnej práce bola verejná prezentácia každého žiaka pred spolužiakmi a učiteľmi.

Témy ročníkových prác boli veľmi zaujímavé. Rozvíjali v nich svoje poznatky z histórie, biológie, geografie, občianskej náuky, fyziky, chémie, slovenského a anglického jazyka.

Nadšenci histórie sa venovali starovekému Grécku a Mezopotámii, husitom, významným tragickým udalostiam v 2. svetovej vojne. Dozvedeli sme sa o Židoch v Michalovciach i o vplyve hudby na politiku.

Zaujímavé boli i témy z biológie, kde sme si vypočuli informácie o reči tela, parazitoch a jedovatých rastlinách, o poruchách štítnej žľazy, domácej kozmetike i adaptácii živočíchov. Dozvedeli sme sa, ako vplývajú sociálne siete na deti a mládež, čo je to biokozmetika či Banach-Tarkovského paradox.

Vo všetkých komisiách panovala príjemná atmosféra a všetci zúčastnení sa obohatili o nové poznatky z rôznych oblastí.

Fotografie z prezentácií ročníkových prác nájdete vo fotogalérii.