Logo VUCKE
MENU

Úvod > Aktuality > Prezentácia ročníkových prác

Prezentácia ročníkových prác


Prezentácia ročníkových prác v podmienkach našej školy má už svoju niekoľkoročnú tradíciu. Dňa 25. apríla 2018 žiaci tried so všeobecným intelektovým nadaním obhajovali svoju ročníkovú prácu.

Cieľom ročníkových prác je spracovať ľubovoľnú tému, ktorá súvisí s obľúbeným vyučovacím predmetom či zaujímavou oblasťou. Žiaci si zdokonalili svoje prezentačné spôsobilosti a zručnosti pri práci s literárnymi, internetovými a inými odbornými zdrojmi. Preukázali tiež schopnosť zaujať vlastný postoj a vyjadriť kritický prístup k prezentovanej problematike. Dôležitou súčasťou celoročnej práce bola verejná prezentácia každého žiaka pred spolužiakmi a učiteľmi.

Témy ročníkov prác boli veľmi zaujímavé. Najviac sa žiaci venovali histórii a biológii. Nadšenci histórie odhalili život dvoch veľkých panovníčok – Márie Terézie a Viktórie, ktoré nielen dobre vládli, ale boli i milujúce manželky a matky. Dozvedeli sme sa o tragédii Židov v našom regióne počas vojny, o živote Vikingov, o slávnom Titanicu. Zaujímavé boli i témy z biológie, kde sme si vypočuli informácie o depresii a antikoncepcii, Veľmi chutné boli i bylinkové čaje a milá bola i korytnačka, ktorá si chodila po triede.

Cestovali sme po Vietname, Taliansku i Francúzsku. Dozvedeli sme sa, ako správne stolovať, ktoré sú známe mysteriózne miesta v anglicky hovoriacich krajinách i ako počítač vyzerá zvnútra. Milovníci fyziky predstavili svet od elementárnych častíc až po nekonečný vesmír.

Vo všetkých komisiách panovala príjemná atmosféra a všetci zúčastnení sa obohatili o nové poznatky z rôznych oblastí.

Fotografie z prezentácií ročníkových prác nájdete vo fotogalérii.