Logo VUCKE
MENU

Úvod > Aktuality > Úspechy v súťaži Ruské slovo
Úspechy v súťaži Ruské slovo

V tomto roku sa uskutočnil 12. ročník súťaže v prednese ruskej poézie a prózy Ruské slovo Témou súťaže bola šíra ruská zem - Бескрайние русские просторы. Cieľom súťaže bolo prehĺbiť záujem žiakov o ruský jazyk a ruskú kultúru, rozvíjať estetické cítenie, komunikačné a interpretačné zručnosti žiakov, podnecovať tvorivosť žiakov a propagovať hodnotnú ruskú kultúru. Táto súťaž sa teší veľkej popularite medzi žiakmi a učiteľmi, o čom svedčí každoročne sa zvyšujúci počet súťažiacich.

Výsledky Krajského kola súťaže Ruské slovo 9. 3. 2018

Kategória ZŠ

  1. prednes prózy cudzojazyčné prostredie – Zuzana Kropáčová (III. O) - 1. miesto
  2. prednes prózy – Ema Babjáková (I. O) - 2. miesto

Kategória SŠ

  1. prednes poézie – Daniela Janošová (III. D) - 1. miesto
  2. prednes poézie cudzojazyčné prostredie – Aňa Šešvak (III. B) - 2. miesto

Výsledky Celoslovenského kola súťaže Ruské slovo 27. 3. 2018

Kategória ZŠ

  1. prednes prózy cudzojazyčné prostredie – Zuzana Kropáčová (III. O) - 1. miesto

Kategória SŠ

  1. prednes poézie – Daniela Janošová (III. D) - 1. miesto

Dievčatám srdečne blahoželáme a tešíme sa z ich umiestnenia!