Logo VUCKE
MENU

 Úvod > Aktuality > Exkurzia VS Starina

Exkurzia VS Starina

Dňa 6. 6. 2018 sa triedy II.A, II.B, II.C, II.D a VI.O zúčastnili exkurzie vodnej stavby Starina, ktorá sa nachádza v najvýchodnejšej časti Slovenska na území okresu Snina. Je to momentálne najväčší zdroj pitnej vody v strednej Európe.

Nádrž bola vybudovaná v rokoch 1983 až 1988 na hornom toku rieky Cirocha v Bukovských vrchoch na území národného parku Poloniny. Jej výstavbe predchádzalo vysťahovanie 7 dedín. Je zdrojom pitnej vody pre okresy Snina, Humenné, Michalovce, Vranov n/T, Trebišov, Prešov, Košice, Košice okolie, Svidník, Stropkov. Plánuje sa aj výstavba prívodu vody pre okresy Bardejov a Medzilaborce. Ako zdroj pitnej vody je nepretržite stráženým vodným dielom. Jej okolie podlieha 1. a 2. stupňu hygienickej ochrany, preto v jej vodách sa nesmie kúpať, člnkovať sa, chytať ryby, približovať sa k brehu.Žiaci absolvovali pochod chodbami pod nádržou až k veži s pekným výhľadom na celé vodné dielo. Oboznámili sa s technológiou výroby pitnej vody a s mechanizmami na jej kontrolu.

V závere by som sa chcel poďakovať pracovníkom VS Starina za odborný výklad, kolegovi, kolegyniam a žiakom za príjemne strávené dopoludnie.

RNDr. Róbert Pirč