Logo VUCKE
MENU

Úvod > Aktuality > Vianočný program

Vianočný program


Posledný deň pred prázdninami vládla na škole pravá vianočná atmosféra, o ktorú sa postarali spoločne učitelia a žiaci. Všetkých upútal krásny program, v ktorom zazneli tradičné i moderné vianočné piesne, zaujali ľudové a spoločenské tance a umelecký prednes. Program potešil srdcia všetkých, ktorí boli ochotní prijať toto predvianočné posolstvo – posolstvo lásky, štedrosti, úprimnosti a vďaky. Odmenou pre účinkujúcich bol spontánny potlesk. To všetko sa odohrávalo na pozadí Vianočných trhov, ktoré pripravili už tradične členovia Žiackej rady. Rozvoniaval vianočný punč, vôňa vianočných sladkostí, očarovala krása vianočných ozdôb.

Poďakovania patrí kolegom, ktorí sa podieľali na príprave programu – RNDr. Ľ. Bertičovej, Mgr. L. Kerpčárovej, Mgr. Ľ. Solomonovej a PaedDr. M. Novákovi.

Šťastné a veselé vianočné sviatky.