MENU

 Úvod > Archív > Školské kolo SUDOKU – registrácia súťažiacich
Školské kolo SUDOKU – registrácia súťažiacich

Pozývame žiakov našej školy na školské kolo súťaže v riešení SUDOKU.

Termín: 20. november 2013
Čas:       9:30 – 10:20 (3. vyučovacia hodina)
Kategórie:   A: 1. a 2. ročník, sexta
B: 3. a 4. ročník, septima, oktáva

Podmienky súťaže: vyriešiť 6 úloh SUDOKU (3 ľahké, 2 stredné, 1 ťažká) za max. 30 min.

Hodnotenie: každé správne umiestnenie čísla v tabuľke je bodované podľa typu úloh + bonusové body za vyriešenie celej úlohy; o poradí rozhoduje vyšší počet získaných bodov

Ocenenie: najlepší piati súťažiaci v každej kategórii budú odmenení vecnými cenami s možnosťou postupu na celoslovenské kolo

Elektronická registrácia súťažiacich je povinná.

Odbor školstva
Okresný úrad Košice