Logo VUCKE
MENU

 Úvod > Archív > Školské kolo SUDOKU – registrácia súťažiacich
Školské kolo SUDOKU – registrácia súťažiacich

Pozývame žiakov našej školy na školské kolo súťaže v riešení SUDOKU.

Termín: 20. november 2013
Čas:       9:30 – 10:20 (3. vyučovacia hodina)
Kategórie:   A: 1. a 2. ročník, sexta
B: 3. a 4. ročník, septima, oktáva

Podmienky súťaže: vyriešiť 6 úloh SUDOKU (3 ľahké, 2 stredné, 1 ťažká) za max. 30 min.

Hodnotenie: každé správne umiestnenie čísla v tabuľke je bodované podľa typu úloh + bonusové body za vyriešenie celej úlohy; o poradí rozhoduje vyšší počet získaných bodov

Ocenenie: najlepší piati súťažiaci v každej kategórii budú odmenení vecnými cenami s možnosťou postupu na celoslovenské kolo

Elektronická registrácia súťažiacich je povinná.

Logo KSK Logo Terra incognita Odbor školstva
Okresný úrad Košice
Logo Ministerstva školstva Logo NUCEM Logo ŠPU Logo ŠIOV Logo IUVENTA