Logo VUCKE
Logo Mesto športu
MENU

Archív
 • Exkurzia Bardejov >>
 • Geografická exkurzia >>
 • Exkurzia Benátky >>
 • Volejbal dievčat >>
 • Účelové cvičenie I. až IV. ročníka osemročného gymnázia >>
 • Prezentácia ročníkových prác >>
 • Exkurzia Londýn >>
 • Rozlúčka s maturantmi >>
 • Do školy na bicykli >>
 • Vyskúšaj si jeden deň vysokoškoláka >>
 • Regionálna súťaž v rétorike Štúrov Zvolen 2019 >>
 • Exkurzia v planetáriu >>
 • Mladý Európan >>
 • Exkurzia Osvienčim - Krakow >>
 • Školské kolo súťaže Slávik 2019 >>
 • Prvé miesto vo futsale chlapcov KFL >>
 • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo >>
 • Divadelné predstavenie Saturnin >>
 • Ruské slovo - celoslovenské kolo >>
 • Ruský deň alebo „Vstreča s Rossijej“ >>
 • Ruské slovo >>
 • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo >>
 • Súťaž SUDOKU >>
 • Lyžiarsky kurz - Ždiar >>
 • Kariérna voľba podnikateľ >>
 • Kamarát počítač >>
 • Kariérny rast >>
 • Študenti volili prezidenta >>
 • Školský ples >>
 • Deň otvorených dverí - osemročné štúdium >>
 • Okresné kolo SUDOKU - propozície >>
 • Lyžiarsky kurz - Malinô Brdo >>
 • Medziročníkový turnaj vo volejbale >>
 • Súťaž Môj kamarát počítač - propozície >>
 • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku >>
 • Informácie k lyžiarskym kurzom pre I. ročník G., IV. a V. ročník OGY v školskom roku 2018/2019 >>
 • Exkurzia v Budapešti >>
 • Vianočný program >>
 • Dotácia mesta Michalovce >>
 • Ocenenie študentov Košického samosprávneho kraja pri príležitosti Dňa študentstva >>
 • Pytagoriáda >>
 • Zemplínske pero 2018 >>
 • Exkurzia Bratislava >>
 • Výsledky súťaže IBobor >>
 • Imatrikulácia - osemročné gymnázium >>
 • Imatrikulácia 2018 >>
 • Výsledky školského kola SUDOKU >>
 • Školské kolo SUDOKU >>
 • Súťaž LOMIHLAV 2018 >>
 • Deň otvorených dverí >>
 • Okresné finále vo florbale dievčat SŠ >>
 • Krajské kolo súťaže moderátorov Sárova Bystrica 2018 >>
 • Správna voľba povolania - príležitosť k úspechu >>
 • Okresné finále vo futsale chlapcov SŠ >>
 • Európsky týždeň programovania na gymnáziu >>
 • Návšteva Užhorodu >>
 • Okresné víťazstvá v bedmintone >>
 • Návšteva Štátnej vedeckej knižnice a Info USA centra >>
 • Najväčším pokladom je dobrá knižnica... >>
 • Okresné kolo v cezpoľnom behu
 • Muzikál Nikola Šuhaj >>
 • Európska noc výskumníkov >>
 • Účelové cvičenie I. až IV. ročníka osemročného gymnázia >>
 • Európsky týždeň mobility >>
 • Slávnostné otvorenie školského roku 2018/2019 >>


 • Školský rok 2017/2018
 • Školský rok 2016/2017
 • Školský rok 2015/2016
 • Školský rok 2014/2015
 • Školský rok 2013/2014
 • Školský rok 2012/2013
 • Školský rok 2011/2012
 • Školský rok 2010/2011
 • Školský rok 2009/2010
 • Školský rok 2008/2009
 • Školský rok 2007/2008