Logo VUCKE
Logo Mesto športu
MENU

Úvod > Jedáleň Pokyny pre stravníkov
 • Cena obeda je pre:
  1. gymnázium so štvorročnou dochádzkou a 5. - 8. ročník OGY: 1,41 € + réžia 0,10 € = 1,51 €
  2. 1. - 4. ročník osemročného gymnázia: 1,30 € + réžia 0,10 € = 1,40 €
  3. cudzí stravníci: 1,41 € (cena obeda) + 1,16 (réžia) = 2,57 €
  4. zamestnanci GYM: 1,41 € (cena obeda) + 1,16 € (réžia) = 2,57 € obed; z toho: zamestnávateľ uhrádza 1,16 € (réžia) + stravné 0,26 €, soc. fond 0,21 €, zamestnanec uhrádza 0,94 € za 1 obed
  5. zamestnanci OA: 1,41 € (cena obeda) + 1,16 € (réžia) = 2,57 € obed; z toho: zamestnávateľ uhrádza 1,16 € (réžia) + stravné 0,26 €, soc. fond 0,15 €, zamestnanec uhrádza 1 € za 1 obed
 • Šeky za stravu sa vyplácajú mesiac vopred najneskôr do 5-teho dňa v mesiaci. Ak stravník zaplatí za stravu neskôr, musí priniesť ukázať doklad o zaplatení osobne vedúcej ŠJ.
 • Zo stravy sa musí vyhlásiť aj prihlásiť 24 hod. vopred najneskôr do 12.00 hod. V súrnych prípadoch (choroba) je možné vyhlasovanie do 7.30 hod.
 • Odhlasovanie je nutné urobiť ústne alebo telefonicky cez odkazovač u vedúcej školskej jedálne, nie u vyučujúceho. Počas neprítomnosti poskytujeme obed do obedára len prvý deň. Vyhlasovať sa je možné cez aplikáciu EDUPAGE.
 • Z hromadných akcií (divadlá, kino, školský výlet) sa musia žiaci vyhlasovať 3 dni vopred. Neodhlásená strava prepadá!
 • Žiak prihlásený na stravu sa vedie v evidencii stravovaných osôb. Jeho povinnosťou je vyhlásiť sa z obeda, prípadne oznámiť jeho vyradenie z evidencie. Takže ak takto neurobí, je povinný za stravu zaplatiť.
 • ŽIAK NEDOSTANE OBED BEZ ISIC PREUKAZU (ČIPU)!

Terézia Osifová
vedúca ŠJ