Logo VUCKE
Logo Mesto športu
MENU

Úvod > Škola > Rada školy Rada školy
Mgr. Vladislav Hudymač predseda rady školy
Mgr. Igor Paraska zástupca pedagogických pracovníkov
Miriam Muchová zástupca nepedagogických pracovníkov
MVDr. Boleslav Lešo PhD. zástupca rodičov žiakov
Mgr. Juraj Gajdošoci zástupca rodičov žiakov
Ing. Jozef ČERMÁK zástupca rodičov žiakov
Mgr. Milan Kaplan zástupca samosprávneho kraja
MUDr. Ján MIHALEČKO zástupca samosprávneho kraja
Mgr. Andrea GAJDOŠOVÁ zástupca samosprávneho kraja
Ing. Henrieta Kubová zástupca samosprávneho kraja
Sára Balážová zástupca žiakov


Štatút rady školy