Logo VUCKE
MENU

Úvod > Škola > Rada školy Rada školy
Mgr. Vladislav Hudymač predseda rady školy
Mgr. Igor Paraska zástupca pedagogických pracovníkov
Jana DZIAKOVÁ zástupca nepedagogických pracovníkov
Ing. Anna Bumberová zástupca rodičov žiakov
Ing. Dana Janošová zástupca rodičov žiakov
Ing. Jozef ČERMÁK zástupca rodičov žiakov
Mgr. Milan Kaplan zástupca samosprávneho kraja
MUDr. Ján MIHALEČKO zástupca samosprávneho kraja
PaedDr. Gabriela PASTEĽÁKOVÁ zástupca samosprávneho kraja
Ing. Mária Cengelová zástupca samosprávneho kraja
Barbora Dulinová zástupca žiakov