Logo VUCKE
Logo Mesto športu
Aktuálna informácia! Na štvorročné štúdium prijímame 60 žiakov.
MENU

Úvod > Škola > Rada školy Rada školy
Mgr. Vladislav Hudymač predseda rady školy
Mgr. Igor Paraska zástupca pedagogických pracovníkov
Miriam Muchová zástupca nepedagogických pracovníkov
Ing. Anna Bumberová zástupca rodičov žiakov
Ing. Dana Janošová zástupca rodičov žiakov
Ing. Jozef ČERMÁK zástupca rodičov žiakov
Mgr. Milan Kaplan zástupca samosprávneho kraja
MUDr. Ján MIHALEČKO zástupca samosprávneho kraja
PaedDr. Gabriela PASTEĽÁKOVÁ zástupca samosprávneho kraja
Ing. Mária Cengelová zástupca samosprávneho kraja
Barbora Dulinová zástupca žiakov