Logo VUCKE
Logo Mesto športu
MENU

Úvod > Vedenie školy Vedenie školy:
Mgr. Anna OSIFOVÁ,
RNDr. Róbert PIRČ,
PaedDr. Mária VANŠOVSKÁ,
PhDr. Milan TOMKO,
riaditeľka školy
zástupca riaditeľky školy
zástupkyňa riaditeľky školy
zástupca riaditeľky školy