Logo VUCKE
Logo Mesto športu
MENU

Úvod > Vedenie školy Vedenie školy:
PhDr. Milan TOMKO,
RNDr. Róbert PIRČ,
PaedDr. Mária VANŠOVSKÁ,
poverený vedením školy
zástupca riaditeľa školy
zástupkyňa riaditeľa školy