Logo VUCKE
Logo Mesto športu
MENU

Úvod > Šport na škole > Správa o KOŽAZ v šk. roku 2019/2020
Správa o KOŽAZ v šk. roku 2019/2020

V dňoch 10. – 12. 9. 2019 sa pre žiakov III. ročníka gymnázia uskutočnil 3-dňový KOŽAZ, ktorého program a obsah pozostával z 3 častí: 1. časť bola zameraná na zopakovanie základných zdravotníckych úkonov prvej pomoci, poznatkov z orientácie a pobytu v prírode, z CO a ďalších tém vyplývajúcich z obsahu KOŽAZ. Časť žiakov zároveň absolvovala pešiu túru v okolí Zemplínskej Šíravy pod vedením Mgr. G. Korčáka. Druhá časť bola už výhradne zameraná na praktický výcvik z uvedených tém. Výcvik prebiehal na 8 stanoviskách pod vedením inštruktorov (vybrané dievčatá z III. C). V 3. časti absolvovali všetci žiaci individuálne preteky s cieľom preverenia získaných praktických poznatkov zo zdravotníctva, pobytu v prírode, z CO a ďalších tém súvisiacich s tematikou KOŽAZu.

Najlepšie výsledky v týchto pretekoch dosiahli žiaci A. Chabová (III.C), L. Ferencová (III.B), A. Jakubecová (III.A), M. Pavlovčák (III.C), L. Šóoš (III.A) a A. Kováč (III.A).

Počas kurzu sa nevyskytli žiadne závažnejšie priestupky, akcia sa uskutočnila bez akýchkoľvek rušivých momentov a k jej dobrému priebehu pomohlo aj priaznivé počasie počas troch dní, dobrá účasť žiakov a zodpovedný prístup pedagogického dozoru na tejto akcii.

Mgr. Ladislav Palovčík - oganizátor KOŽAZ