Logo VUCKE
Logo Mesto športu
MENU

Úvod > Šport na škole > Športový deň 2019
Športový deň 2019

Dňa 24. 6. 2019 sa uskutočnil športový deň pre triedy prvého, druhého, tretieho a štvrtého ročníka osemročného gymnázia. Posledný týždeň školy sme sa snažili žiakom spestriť športom. Byť v škole a neučiť sa je skvelý druh relaxu a plný osobných stretnutí v úplne inom podaní. Aj tento rok sme zmerali sily v rôznych disciplínach (futbal, florbal, stolný tenis, volejbal, prehadzovaná). Uvedené kolektívne športy boli doplnené štafetou a športovým štvorbojom (člnkový beh 10 x 5 m, skok do diaľky z miesta, sed – ľah a výskoky na lavičku), ktorý naplno absolvovali všetci účastníci športového dňa. Celý športový program sa niesol vo veľmi priaznivej športovej atmosfére, za dobrého počasia a hlavne v duchu fair-play. Najlepšie triedy boli odmenené vecnými cenami a diplomami.