Logo VUCKE
Logo Mesto športu
Aktuálna informácia! Na štvorročné štúdium prijímame 60 žiakov.
MENU

Úvod > Šport na škole > Účelové cvičenie I. až IV. ročníka osemročného gymnázia
Účelové cvičenie I. až IV. ročníka osemročného gymnázia
21. 9. a 24. 9. 2018


Účelové cvičenie sa konalo počas dvoch dní. Prvý deň absolvovali žiaci teoretickú časť v triedach školy v rozsahu štyroch vyučovacích hodín. Ďalší deň cvičenia čakala na žiakov praktická časť v rozsahu 5 hodín v neďalekej lokalite jazera Baňa, ale vzhľadom na zlé poveternostné podmienky sa pristúpilo k realizácii náhradného programu v telocvični školy. Vybraní žiaci absolvovali kontrolné preteky a všetci mali možnosť sa venovať obľúbeným športovým hrám.

Odbornú časť cvičenia predstavovali tematické celky s týmto obsahom:

  • riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana - CO
  • zdravotná príprava ZP
  • pobyt a pohyb v prírode a jej ochrana - PPO
  • dopravná výchova v I. a II. ročníku - DV

Výsledky kontrolných pretekov: (bežecký čas + trestné sekundy)

v