Logo VUCKE
Logo Mesto športu
MENU

Úvod > Šport na škole > Účelové cvičenie I. až IV. ročníka osemročného gymnázia
Účelové cvičenie I. až IV. ročníka osemročného gymnázia
15. a 16. 5. 2019


Účelové cvičenie osemročného gymnázia sa konalo počas dvoch dní. Prvý deň absolvovali žiaci teoretickú časť v triedach školy, v rozsahu štyroch vyučovacích hodín. Ďalší deň cvičenia čakala na žiakov praktická časť v dĺžke päť hodín na jazere Baňa.

Odbornú časť cvičenia predstavovali tematické celky s týmto obsahom:

  • riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana - CO
  • zdravotná príprava ZP
  • pobyt a pohyb v prírode a jej ochrana - PPO
  • dopravná výchova v I. a II. ročníku - DV

Pod vedením inštruktorov a triednych učiteľov sa žiaci presunuli do už spomínanej mestskej lokality, kde po úvodných pokynoch absolvovali kontrolné preteky, počas ktorých si na jednotlivých stanovištiach overili svoje vedomosti z teoretickej časti účelového cvičenia. Samozrejme všetci mali možnosť venovať sa obľúbeným športovým hrám alebo rôznym iným činnostiam, ktoré boli spojené s príjemným pobytom v prírode.

Výsledky kontrolných pretekov: (bežecký čas + trestné sekundy)

v