Logo VUCKE
Logo Mesto športu
MENU

Úvod > Aktivity > Zelená Európa Projekt ZELENÁ EURÓPA

V lete 2005 Národná kancelária Socrates schválila náš trojročný školský projekt Zelená Európa. Jeho realizácia sa začala v šk. roku 2005/2006 a končí sa v šk. roku 2007/2008. Do projektu je zapojených sedem škôl z piatich štátov, a to:

 1. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej, Chelm, Poľsko - hlavný koordinátor
 2. Gymnázium, Michalovce, Slovenská republika
 3. Istituto di Istruzione Superiore “G. Spataro”, Gissi, Taliansko
 4. Istituto Cmprensivo Statale, Ventimiglia di Sicilia, Taliansko
 5. Kurtulus Ilkogretım Okulu, Kahramanmaras, Turecko
 6. Základní škola Haškova, Uničov, Česká republika
 7. Szkoła Podstawowa nr 11 Im. Kornela Makuszyńskiego, Blialystok, Poľsko

Cieľom projektu je:
poznať faunu a flóru svojho regiónu, prispieť k ich zveľaďovaniu a ochrane, propagovať turistické a vlastivedné hodnoty, spoznávať iné krajiny: zvyky, kultúru, životné štýly, jazyky.

Projekt je určený pre žiakov 1.– 4. ročníka osemročného gymnázia. Žiaci sa zapájajú do rôznych súťaží: školských i medzinárodných, účasťou v nich si prehlbujú svoje vedomosti o danej téme.

Kto je zodpovedný za realizáciu projektu?
 • Mgr. Ivana Biačková - koordinátor
 • Mgr. Ivana Baloghová
 • Mgr. Andrea Popadičová
 • Mgr. Janka Hrešková
 • PaedDr. Mária Vanšovská
 • PaedDr. Zuzana Tkáčová
 • RNDr. Róbert Pirč
Projektové návštevy u nás:
 • november 2005 Česká republika (Uničov)
 • apríl 2007 Taliansko (Gissi), Poľsko (Chelm, Bialystok) - text, fotogaléria
 • október 2007 Turecko (Kahramanmaras), Taliansko (Ventimiglia) - text, fotogaléria
Naše zahraničné pobyty: