Správa z návštevy Uničova

 

    V dňoch 15.-21. októbra 2006 sa traja učitelia (Mgr. Tkáčová, PaedDr. Vanšovská a RNDr. Pirč) a 9 žiačok osemročného gymnázia (T. Havrilová, K. Borková, D. Pľuchtová, P. Olejárová, T. Uchaľová, S. Tenkáčová, S. Pristašová, E. Andrejcová, E. Hrešková) navštívili v rámci programu Socrates – Comenius partnerskú školu v meste Uničov v Českej republike.

    V pondelok 16. 10. sme boli na turistickej vychádzke v Jesenníkoch. Pozreli sme si turistické centrum Ramzová, ktoré je známe zimnými športmi. Po návrate sme sa stretli s kolegami z Talianska, ktoré sú ďalšími partnermi v našom spoločnom projekte Zelená Európa.

    Ďalší deň sme navštívili hrad Bouzov, ktorý patrí medzi najkrajšie a najzachovalejšie hrady v Čechách. K jeho zaujímavostiam patrí aj to, že tu bola filmovaná rozprávka Fantagiro. V popoludňajších hodinách sme si prezreli jaskyňu  Javoŕíčko v chránenej oblasti Litovelské Pomoraví.

    Streda bola venovaná prehliadke školy, nahliadnutím do vyučovania a neskôr samotnej prehliadke mesta Uničov.

    Vo štvrtok sme si prezreli ZOO v Olomouci, ktoré je známe morskými akváriami a exotickými druhmi zvierat. V jej blízkosti sme navštívili Baziliku, ktorú vysvätil pápež Ján Pavol II. Popoludní nás čakala prehliadka starobylého Olomouca.

    Posledný deň návštevy patril prehliadke SPŠ a Gymnázia v Uničove. Mali sme taktiež stretnutie na radnici so starostkou a poslancami mesta. Neskôr na nás čakal workshop, ktorý zorganizovala družina  ZŠ. Žiaci tu vyrábali upomienkové predmety,  ktoré si neskôr vymenili.