Logo VUCKE
Logo Mesto športu
MENU

Úvod > Objednávky, zmluvy, ... > Zmluvy Zmluvy

Predmet zmluvy Prílohy
Zmluva o spolupráci - CVČ Náhľad
Zmluva o spolupráci - ANIMA Domov sociálnych služieb Náhľad
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku (dotácie) v roku 2015 Náhľad
Zmluva o odoberaní vedľajších živočíšnych produktov Náhľad
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 1/2015 Náhľad
Zmluva o dielo č. 2/2015 Náhľad
Zmluva o spolupráci realizovanej v centre odborného vzdelávania Náhľad
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 3/2012 o poskytovaní služieb výroby a dodávania teplej stravy Náhľad
Zmluva o spolupráci - TransData s.r.o. Náhľad
Zmluva o postúpení práv a povinností z nájomnej zmluvy zo dňa 29. 04. 2013 Náhľad
Zmluva o spolupráci na projekte "EDUCATE Slovakia" Náhľad
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 2/2014 Náhľad
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu Náhľad
Zmluva o dielo - oprava vodovodnej prípojky Náhľad
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 1/2014 Náhľad
Zmluva o dielo Náhľad
Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci zo dňa 5. 11. 2008 - ITIC Náhľad
Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci zo dňa 5. 11. 2008 - ISIC Náhľad
Zmluva o spolupráci Náhľad
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku (dotácie) v roku 2014 Náhľad
Rámcová dohoda č. 1/2014 Náhľad
Zmluva č. 5/2013 o výkone činnosti na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci Náhľad
Zmluva č. 4/2013 o výkone činnosti na úseku preventívnej protipožiarnej ochrany a ochrane pred požiarmi Náhľad
Zmluva č. 7/014/5028 o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží Náhľad
Zmluva o poskytovaní služieb č. 3108313 Náhľad
Zmluva o nájme nebytových priestorov Náhľad
Zmluva o dielo - vypracovanie bezpečnostného projektu Náhľad
Zmluva o spolupráci - UPJŠ Košice Náhľad
Zmluva o spolupráci realizovanej v centre odborného vzdelávania Náhľad
Zmluva o prenájme reklamnej plochy č. 2/2013 Náhľad
Zmluva č. 142/2013 o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu Náhľad
Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu Náhľad
Dodatok č. 2 k Individuálnej zmluve o energetických službách Náhľad
Zmluva č. 284/2013 o poskytnutí finančného príspevku (dotácie) v roku 2013 Náhľad
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 1/2013 Náhľad
Zmluva č. 07/2013/KUP o poskytnutí služieb na kúpalisku v Michalovciach Náhľad
Zmluva č. 1/2013/5028 o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží Náhľad
Komisionárska zmluva Náhľad
Kúpna zmluva č. 15/2013 Náhľad
Kúpna zmluva č. 14/2013 Náhľad
Kúpna zmluva č. 13/2013 Náhľad
Kúpna zmluva č. 12/2013 Náhľad
Kúpna zmluva č. 11/2013 Náhľad
Kúpna zmluva č. 10/2013 Náhľad
Kúpna zmluva č. 09/2013 Náhľad
Kúpna zmluva č. 08/2013 Náhľad
Kúpna zmluva č. 07/2013 Náhľad
Kúpna zmluva č. 06/2013 Náhľad
Kúpna zmluva č. 05/2013 Náhľad
Kúpna zmluva č. 04/2013 Náhľad
Kúpna zmluva č. 03/2013 Náhľad
Kúpna zmluva č. 02/2013 Náhľad
Kúpna zmluva č. 01/2013 Náhľad
Zmluva č. 2/2013 O výkone činnosti na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Náhľad
Zmluva č. 1/2013 O výkone činnosti na úseku preventívnej protipožiarnej ochrany Náhľad
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 4/2012 Náhľad
Zmluva č. 103/Školy pre budúcnosť 2012/2013/ŠpB 537/2012 o poskytnutí daru na účely realizácie projektu Náhľad
Dodatok č. 1 k Individuálnej zmluve o energetických službách Náhľad
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 2012_PKR_GR_3499 Náhľad
Individuálna zmluva o energetických službách Náhľad
Zmluva č. 3 o poskytnutí služieb výroby a dodávania teplej stravy Náhľad
Zmluva o spolupráci realizovanej v centre odborného vzdelávania Náhľad
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - Školské partnerstvá Comenius Náhľad
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku (dotácie) v roku 2012 Náhľad
Zmluva o dielo č. 162012 Náhľad
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012 Náhľad
Darovacia zmluva č. 0493/2011 Náhľad
Darovacia zmluva č. 0492/2011 Náhľad
Zmluva o spolupráci realizovanej v centre odborného vzdelávania Náhľad
Zmluva o pedagogickej praxi Náhľad
Zmluva o prenájme reklamnej plochy č. 2/2012 Náhľad
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 1/2011 Náhľad
Zmluva o dielo č. 7/2011 Náhľad
Rámcová kúpna zmluva Náhľad
Rámcová kúpna zmluva Náhľad
Rámcová zmluva č. 01/09/11 o dodávke triedených vajec Náhľad
Rámcová zmluva Náhľad
Kúpno-predajná zmluva Náhľad
Zmluva č. 4/2011 o výkone činnosti na úseku preventívnej protipožiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Náhľad
Zmluva o dielo č. 06/2011 Náhľad
Kúpno-predajná zmluva Náhľad
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 5/2010 Náhľad
Dodatok č. 1 k rámcovej zmluve Náhľad
Dodatok č. 1 k kúpnej zmluve Náhľad
Rámcová zmluva o poskytnutí osobitných podmienok pri poskytovaní elektronických komunikačných služieb Náhľad
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/2010 Náhľad
Dodatok č. 5 k Zmluve o vývoze a zneškodňovaní odpadu Náhľad
Dodatok č. 5 k Zmluve o vývoze a zneškodňovaní odpadu Náhľad
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/2009 zo dňa 6. 5. 2009 Náhľad
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 2/2009 zo dňa 29. 12. 2009 Náhľad