Logo VUCKE
MENU

Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider

Letné prázdniny netradične

Letné prázdniny prežívali žiaci našej školy (12 študentov a Mgr. Ľ. Solomonová) a dvoch ďalších slovenských gymnázií trochu netradične. Participovali na projekte Ruský jazyk ako prostriedok spoznávania histórie a kultúry centrálneho Ruska, ktorý organizovala Voronežská národná pedagogická univerzita.

Mosty bez bariér

V stredu 14. septembra 2016 sa v areáli Strednej odbornej školy v Pribeníku konal festival tvorivosti a spolupráce zdravotne znevýhodnených a zdravých mladých ľudí. Podujatie už po ôsmy raz organizoval Košický samosprávny kraj v spolupráci so Strednou odbornou školou J. Majlátha v Pribeníku.

Slávnostné otvorenie šk. roka 2016/2017

Fotografie zo slávnostného otvorenia školského roka 2016/2017 nájdete vo fotogalérii

Víťazstvo v súťaži o najlepšie logo ŠIOV-u

Štátny inštitút odborného vzdelávania vyhlásil pre žiakov stredných škôl súťaž o najlepšie logo. Víťazný návrh sa stane podkladom pre nové logo ŠIOV-u. Spomedzi 50 súťažiacich najviac zaujal návrh Adama Vargu, žiaka II. A triedy Gymnázia, Ľudovíta Štúra 26 v Michalovciach. Ocenenie víťazovi súťaže odovzdal osobne riaditeľ ŠIOV-u JUDr. Ing. Michal Bartók dňa 29. júna 2016 v priestoroch školy.