Logo VUCKE
MENU

Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider

Zámer na prenájom nebytových priestorov

Zámer na prenájom nebytových priestorov
na Ul. Ľudovíta Štúra 26 v Michalovciach

Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

Dňa 16. 1. 2019 sa na našej škole uskutočnil 29. ročník okresného kola Olympiády v anglickom jazyku. Spolu sa súťaže zúčastnilo 29 žiakov zo stredných škôl z okresov Michalovce, Sobrance a Trebišov. Súťažilo sa v 4 kategóriách a naši žiaci

Vianočný program

Posledný deň pred prázdninami vládla na škole pravá vianočná atmosféra, o ktorú sa postarali spoločne učitelia a žiaci. Všetkých upútal krásny program, v ktorom zazneli tradičné

Exkurzia v Budapešti

Bol 4. december, keď sme sa ocitli v autobuse. Dobrotiví vedúci tejto akcie skontrolovali, či je všetko tak, ako má byť. Keď tak bolo, nič nám nestálo v ceste a vyrazili sme do Paríža východnej Európy.

Oznam vedúcej školskej jedálne

Žiadame rodičov, aby šeky, ktoré dostali koncom mesiaca december, uhradili začiatkom januára 2019.

Ďakujem.

     GYMNÁZIUM
      Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce
pozýva žiakov 5. ročníka ZŠ a ich rodičov
na
DOtvorených Dverí
Kedy?     9. februára 2019 (sobota) o 9.30 hod.
Kde?      Ul. Ľ. Štúra 26, Michalovce

Čo pre Vás pripravíme?
  • o 9.30 hod. otvorenie
  • informácie o štúdiu na 8-ročnom gymnáziu
  • kultúrny program
  • prehliadku priestorov školy a ukážky aktivít z vyučovacieho procesu

Tešíme sa na Vás - žiakov, rodičov a všetkých priaznivcov našej školy.

Tel.: 056/6441346       www. gymmi.sk       E-mail: skola@gymnmi.svcmi.sk