Logo VUCKE
MENU

Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider

ISIC - oznam pre rodičov

Vážení rodičia,
pre kompletné využitie Preukazu ISIC/EURO26 je potrebné, aby Vaše dieťa malo preukaz platný na aktuálny školský rok.

Platnosť preukazu sa označuje nalepením aktualizačnej známky ISIC 09/2019.

Skontrolujte, prosím, platnosť na preukaze Vášho dieťaťa. Ak je 09/2019, je to v poriadku.

Ak je na preukaze staršia platnosť, objednajte aktualizačnú známku na škole alebo cez www.objednaj-preukaz.sk.

Viac informácii nájdete na www.studentskypreukaz.sk.

Zámer na prenájom

Zámer na prenájom nebytových priestorov na ul. Ľ. Štúra č. 26 v Michalovciach

Slávnostné otvorenie školského roku 2018/2019

Niekoľko fotografií zo slávnostného otvorenia šk. roku 2018/2019.

Dotácia mesta Michalovce

V dobe prudkého rozvoja digitálnych technológií je dôležité pripraviť žiakov na život v informačnej spoločnosti. Naša škola pripravila projekt, ktorého cieľom je inovácia vyučovania predmetu Informatika s dôrazom na algoritmizáciu

Bloková výučba z chémie

V stredu 13. júna 2018 sa intelektovo nadaní študenti III.A triedy našej školy zúčastnili blokovej výučby z predmetu chémia, ktorá je už tradične súčasťou projektu „Cesta za vedou“ na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach.