MENU

Úvod
Slávnostné otvorenie
školského roka 2014/2015
sa uskutoční dňa
2. septembra 2014 o 8.00 hod.
na školskom ihrisku.
Stránkové dni počas letných prázdnin
utorok: 800 - 1500
streda: 800 - 1500
Adresa: Ul. Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce
Telefón: 056/6441346
Fax: 056/6432776
E-mail: skola@gymnmi.svcmi.sk
Školská jedáleň: 056/6423987
Odbor školstva
Okresný úrad Košice