Logo VUCKE
MENU

Slider Slider Slider Slider Slider Slider

Imatrikulácia 2015

Vo štvrtok 19. novembra sa na našej škole, tak ako každý rok, uskutočnila imatrikulácia. Organizácie sa chopili žiaci tretieho ročníka, konkrétne triedy III. B a III. C. Tretiaci si pre prvákov a piatakov pripravili tému Harry Potter a v takomto duchu sa niesol aj celý program. Nováčikovia si odtancovali nimi pripravený tanec a zasúťažili si v rôznych disciplínach. Po sčítaní výsledkov sa víťazom stala trieda V. J. Poslednou časťou oficiálneho programu bola tombola s množstvom zaujímavých cien. Nakoniec si študenti našej školy mohli zatancovať a spoznať nových spolužiakov počas voľnej zábavy.

Imatrikulácia prvákov osemročného gymnázia

Tak, ako je to už zvykom, aj tento rok sa na našej škole uskutočnilo slávnostné prijímanie prvákov za právoplatných študentov gymnázia, čiže imatrikulácia. Žiaci osemročného gymnázia ju mali v priestoroch školskej jedálne. Hostiteľmi boli terajší druháci pod vedením triednej profesorky Mgr. Denisy Bednárovej. Na úvod sa žiakom prihovorila riaditeľka školy Mgr. Anna Osifová a slávnostne otvorila imatrikuláciu.