Logo VUCKE
MENU

Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider

Prednáška o Svetozárovi Hurbanovi Vajanskom

Knižnica Gorazda Zvonického a Matica slovenská v Michalovciach pripravili pri príležitosti 100. výročia úmrtia Svetozára Hurbana Vajanského prednášku, ktorá sa uskutočnila v priestoroch ZUŠ dňa 25.10 2016. Na prednáške sa zúčastnili aj žiaci našej školy, aby sa dozvedeli viac o živote a tvorbe významného slovenského dejateľa, spisovateľa, básnika a novinára.

Návšteva divadelného predstavenia
Oliver Twist

Žiaci tried so všeobecným intelektovým nadaním sa dňa 21. 10. 2016 zúčastnili na predstavení adaptácie románu Oliver Twist v podaní TNT Theatre Britain. Tento divadelný súbor sa zameriava na diela klasickej aj modernej literatúry v anglickom jazyku, s ktorými vystupuje pred neanglofónnym publikom v rôznych európskych krajinách.

Dotazník k preukazu ISIC/EURO 26

Revízor - divadelné predstavenie v Prešove

Neobyčajný dátum 10. 10. 2016. Žiaci vybraných tried nášho gymnázia sa zúčastnili komického činoherného koncertu – Revízor.