Logo VUCKE
Logo Mesto športu
MENU

Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider

POZVÁNKA NA RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

Vážení rodičia,
pozývame Vás na plenárne a triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 26. 9. 2019 (štvrtok) o 16:00 hod. v budove školy.

PhDr. Milan Tomko      
poverený vedením školy

Medzinárodný deň proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi, Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi

Chodník Obchod na korze

Dotácia mesta Michalovce

V dobe prudkého rozvoja prírodných vied a ich praktického využitia je dôležité pripraviť žiakov na tento trend.

Naša škola pripravila projekt, ktorého cieľom