Logo VUCKE
MENU

Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider

Dotácia mesta Michalovce

Mesto Michalovce zo svojho rozpočtu na rok 2016 poskytlo našej škole na základe žiadosti nenávratný finančný príspevok vo výške 500,- €, s pomocou ktorého sa zlepší kvalita vzdelávania v odbornej učebni chémie na našej škole.

Vyhodnotenie súťaže Literárna Villa Zerna 2016

V mesiaci máj sa v Literárnom klube LK Poema v obci Horné Sŕnie uskutočnilo vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže Literárna Villa Zerna 2016. Do tejto literárnej súťaže sa v tomto roku zapojili žiaci našej školy: Kristína Jakubů (V. J), Eva Lörincová (III. A), Ema Kerpčárová (IV. O) a Stela Kerpčárová (II. O).

OZNAM PRE RODIČOV

Z dôvodu organizačného zabezpečenia MS 2016 poskytuje riaditeľka školy v dňoch 23. až 26. mája 2016 riaditeľské voľno týmto triedam:

23. a 24. 5. 2016 - všetky triedy štvorročného a osemročného štúdia
25. 5. 2016 - trieda VI. O a 1. – 3. ročník štvorročného štúdia
26. 5. 2016 - trieda VI. O a 2. – 3. ročník štvorročného štúdia.

Úspech v celoslovenskom kole súťaže Jazykový kvet

Celoslovenské finále súťaže Jazykový kvet 2016 sa uskutočnilo 13. mája 2016 v Trnave. Súťažiaci z celého Slovenska si tam zmerali svoje recitačné schopnosti a talent v prednese v cudzom jazyku a dráme. Našu školu na pôde Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave reprezentovala žiačka II. O triedy Michaela Bulaková, ktorá sa umiestnila na 2. mieste v kategórii II - ruský jazyk, poézia a próza.