Logo VUCKE
MENU

Úvod

Oznamujeme rodičom a zákonným zástupcom,
že plenárna schôdza a triedne schôdze
Združenia rodičov
sa uskutočnia dňa 2. 10. 2014 o 16.00 hod.
Tešíme sa na vašu účasť!

certifikát kvality
Adresa: Ul. Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce
Telefón: 056/6441346
Fax: 056/6432776
E-mail: skola@gymnmi.svcmi.sk
Školská jedáleň: 056/6423987