Logo VUCKE
MENU

Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider

Zámer na prenájom nebytových priestorov
na ul. Ľ. Štúra č. 26 v Michalovciach

Gymnázium Michalovce ako správca majetku vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja, v zmysle §9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, ponúka na prenájom nebytové priestory v objekte Gymnázia na ul. Ľ. Štúra č. 26 v Michalovciach (budova so súpisným č. 47, na parcele č. 136/6, katastrálne územie Michalovce, zapísaná na LV č. 5740), a to na dobu neurčitú, za mesačné nájomné minimálne vo výške 88 € (cena bez zálohových a paušálnych platieb).

Víťazstvo v súťaži o najlepšie logo ŠIOV-u

Štátny inštitút odborného vzdelávania vyhlásil pre žiakov stredných škôl súťaž o najlepšie logo. Víťazný návrh sa stane podkladom pre nové logo ŠIOV-u. Spomedzi 50 súťažiacich najviac zaujal návrh Adama Vargu, žiaka II. A triedy Gymnázia, Ľudovíta Štúra 26 v Michalovciach. Ocenenie víťazovi súťaže odovzdal osobne riaditeľ ŠIOV-u JUDr. Ing. Michal Bartók dňa 29. júna 2016 v priestoroch školy.

Slávnostné ukončenie školského roka 2015/2016

Fotografie zo slávnostného ukončenia školského roka 2015/2016 sú vo fotogalérii.

Krajská olympiáda v bedmintone

Dňa 9. 6. 2016 sa v Košiciach na SOŠ železničiarskej konala krajská olympiáda v bedmintone chlapcov. Je to vyvrcholenie bedmintonovej súťaže žiakov stredných škôl v rámci dlhodobých športových súťaži, ktorého vyhlasovateľom je Košický samosprávny kraj.