# Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce
Logo VUCKE
MENU

Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider

Olympiáda v ANJ (okresné kolo)

Olympiáda v ANJ (okresné kolo) - propozície

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky - lyžiarsky výcvik 2018

Okresné kolo vo florbale dievčat SŠ

Dňa 14. 11. 2017 sa v mestskej hale v Michalovciach uskutočnilo okresné kolo vo florbale dievčat SŠ. Naše dievčatá po dvoch víťazných

Návšteva z veľvyslanectva USA

V utorok 7. novembra 2017 sme u nás v škole mali vzácnu návštevu. Navštívila nás ekonomická diplomatka Ema Woodward z veľvyslanectva USA na Slovensku. Počas prezentácie nám porozprávala

     GYMNÁZIUM
      Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce
DOtvorených Dverí
Kedy?     24. november 2017 (piatok)
1. vstup – 8.30 hod., 2. vstup – 10.00 hod.

Čo pre Vás pripravíme?
  • informácie o možnostiach štúdia
  • krátky kultúrny program
  • prehliadku priestorov školy s ukážkami našich aktivít

Tešíme sa na Vás - žiakov, rodičov a všetkých priaznivcov našej školy.

Tel.: 056/6441346       www. gymmi.sk       E-mail: skola@gymnmi.svcmi.sk