Logo VUCKE
MENU

Úvod
Dotácia mesta
Informácie o poskytovaní štipendií na šk. rok 2015/2016
Žiadosť o poskytnutie štipendia
Adresa: Ul. Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce
Telefón: 056/6441346
Fax: 056/6432776
E-mail: skola@gymnmi.svcmi.sk
Školská jedáleň: 056/6423987