Logo VUCKE
MENU

Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider

Dotácia mesta Michalovce

V dobe prudkého rozvoja digitálnych technológií je dôležité pripraviť žiakov na život v informačnej spoločnosti. Naša škola pripravila projekt, ktorého cieľom je inovácia vyučovania predmetu Informatika s dôrazom na algoritmizáciu

Bloková výučba z chémie

V stredu 13. júna 2018 sa intelektovo nadaní študenti III.A triedy našej školy zúčastnili blokovej výučby z predmetu chémia, ktorá je už tradične súčasťou projektu „Cesta za vedou“ na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach.

Exkurzia VS Starina

Dňa 6. 6. 2018 sa triedy II.A, II.B, II.C, II.D a VI.O zúčastnili exkurzie vodnej stavby Starina nachádzajúcej sa v najvýchodnejšej časti Slovenska na území okresu Snina. Je to momentálne najväčší

Bloková výučba informatiky

Dňa 1. 6. 2018 sa na našej škole konala bloková výučba z informatiky. Už tradične sme privítali odborníka z Ústavu informatiky na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach, tentokrát MSc. Teréziu Mézešovú.