Logo VUCKE
MENU

Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider

Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna

Riaditeľka Gymnázia, Ľ. Štúra 26, Michalovce oznamuje, že podľa § 150 odst. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 odst. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky 518/2010 Z. z.
poskytuje z dôvodu zabezpečenia nerušeného priebehu ústnej formy internej časti maturitnej skúšky všetkým žiakom gymnázia na dni 21. a 22. 5. 2018 riaditeľské voľno.

Na deň 23. 5. 2018 z dôvodu zabezpečenia nerušeného priebehu ústnej formy internej časti maturitnej skúšky poskytuje riaditeľské voľno triedam: I.A, I.B, I.C, II.A, II.B, II.C, II.D, III.A, III.B, III.C, III.D, V.O, VI.O, VII.O.
(Žiaci 1. - 4. ročníka osemročného gymnázia sa budú vyučovať podľa náhradného rozvrhu hodín.)

Riadne vyučovanie podľa rozvrhu hodín bude pokračovať vo štvrtok 24. 5. 2018.

Mgr. Anna Osifová,
riaditeľka školy

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Gymnázium, Ľudovíta Štúra 26, 071 01 Michalovce informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: upratovačka s nástupom od 01. 06. 2018, na zastupovanie počas PN.