Logo VUCKE
MENU

Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider

Imatrikulácia

Dňa 24. 11. 2016 sa uskutočnila našimi novými žiakmi netrpezlivo očakávaná imatrikulácia. Prváci štvorročného a piataci osemročného gymnázia sa stali právoplatnými žiakmi školy.

Súťaž moderátorov Sárova Bystrica

V dňoch 24.-25. novembra 2016 sa naši žiaci Adam Varga a Juraj Orenčák z triedy III. A zúčastnili na celoslovenskej súťažnej prehliadke mladých moderátorov Sárova Bystrica v Banskej Bystrici.

Olympiáda v anglickom jazyku
(obvodné kolo – okres Michalovce a Sobrance)

PROPOZÍCIE

Všeobecné ustanovenia
VYHLASOVATEĽ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
ORGANIZÁTOR: Z poverenia OÚ KE OŠ – Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce
KONTAKT: Mgr. Andrea Popadičová (056/6441346,skola@gymnmi.svcmi.sk) TERMÍN: 18.01.2017 (streda)