Logo VUCKE
Logo Mesto športu
Aktuálna informácia! Na štvorročné štúdium prijímame 60 žiakov.
MENU

Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider

PRIHLÁŠKA NA OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM

Prihlášku na osemročné štúdium vám na požiadanie vyplní a vytlačí výchovná poradkyňa na základnej škole. Prihlášku si môžete stiahnuť aj z našej webstránky. V prípade nejasností pri vyplňovaní prihlášky Vám ochotne pomôžeme na tel.čísle: 0903492622.

Poznámka: Prihláška je rovnaká aj pre štvorročné štúdium.

Výhody štúdia na osemročnom gymnáziu

  • možnosť absolvovať základné a stredné vzdelávanie spolu
  • podstatne skoršie profilovanie žiaka
  • rýchlejší intelektuálny rast
  • rozšírené vyučovanie cudzích jazykov a informatiky
  • učebný plán, ktorý ponúka študentom možnosť širokej voliteľnosti predmetov podľa ich potrieb a záujmu
  • účinná spolupráca s vysokými školami
  • rôznorodá mimoškolská činnosť a záujmové útvary

  • do 10. apríla – zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku na štúdium riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje
  • do 20. apríla – riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu

Možnosti štúdia v školskom roku 2019/2020