Logo VUCKE
MENU

Úvod
Slávnostné otvorenie šk. roka 2015/2016
2. 9. 2015 o 8.00 hod.
na školskom ihrisku
certifikát kvality
Adresa: Ul. Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce
Telefón: 056/6441346
Fax: 056/6432776
E-mail: skola@gymnmi.svcmi.sk
Školská jedáleň: 056/6423987