GYMNÁZIUM
      Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce
DOtvorených Dverí
Kedy?    11. november 2014 (utorok)
1. vstup – 8.30 hod., 2. vstup – 10.00 hod.

Čo pre Vás pripravíme?
  • informácie o možnostiach štúdia
  • krátky kultúrny program
  • prehliadku priestorov školy s ukážkami našich aktivít
Tešíme sa na Vás - žiakov, rodičov a všetkých priaznivcov našej školy.

Tel.: 056/6441346       www. gymmi.sk       E-mail: skola@gymnmi.svcmi.sk

Pokračovať na stránku školy