Logo VUCKE
MENU

Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider

27. ročník obvodného kola Olympiády v anglickom jazyku

Dňa 18. 1. 2017 sa na našej škole uskutočnilo obvodné kolo Olympiády v anglickom jazyku, ktorého sa zúčastnilo spolu 26 žiakov z gymnázií, obchodnej akadémie, hotelovej akadémie a zo stredných odborných škôl v Michalovciach, Veľkých Kapušanoch a Sobranciach.

Súťažilo sa v 4 kategóriách a toto sú tí najúspešnejší z jednotlivých kategórií:

Nezvyčajná biológia

Utorkové popoludnie 13. decembra bolo pre nás, žiakov III. B, príjemným spestrením inak dlhého a únavného dňa. Ako domácu úlohu od našej profesorky biológie PaedDr. Z. Tkáčovej sme dostali pripraviť na seminár z biológie zdravé a nezdravé jedlá podľa vlastného výberu. Rozdelili sme sa na skupiny a každý mohol rozhodnúť, aký druh jedla doma svojpomocne pripraví. Nakoniec sme sa všetci stretli v utorok na 7. a 8. vyučovacej hodine s plnými rukami dobrôt a škvŕkajúcim bruchom. Nevedeli sme sa dočkať, kedy budeme môcť ochutnať všetky tie dobroty. No tieto hodiny neboli len o jedení, ale aj o učení a získavaní informácií.

Deň vedy

Štvrtok 8. decembra nebol len taký obyčajný školský deň. Nadišiel dlho očakávaný 2. ročník Dňa vedy, ktorý sme pripravili aj v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach a SČK v Michalovciach. V priestoroch školy zaujali skupinky študentov v bielych plášťoch. Predvádzali svojím spolužiakom rôzne pokusy z biológie, chémie a fyziky.

Pytagoriáda - školské kolo

Dňa 8. 12. 2016 sa na našej škole konalo školské kolo PYTAGORIÁDY. Súťažili žiaci z I. O v kategórii P6, II. O v kategórii P7 a žiaci z III. O v kategórii P8. Úlohou bolo riešiť súbor 15 úloh počas 60 minút. Najúspešnejší žiaci postupujú do okresného kola.