Logo VUCKE
Logo Mesto športu
MENU

Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider

Začiatok školského roka

Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020
sa uskutoční 2. septembra 2019 (pondelok) o 7.50 hod. na školskom ihrisku.

Zámer na prenájom

Zámer na prenájom nebytového priestoru na ul. Ľ. Štúra 26 v Michalovciach

Dotácia mesta Michalovce

V dobe prudkého rozvoja prírodných vied a ich praktického využitia je dôležité pripraviť žiakov na tento trend.

Naša škola pripravila projekt, ktorého cieľom