Logo VUCKE
MENU

Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider

Návšteva Štátnej vedeckej knižnice a Info USA centra

V dňoch 15. a 16. 10. sa naši žiaci I.A, I.B, I.C a V.O zúčastnili na exkurzii v Štátnej vedeckej knižnici a Info USA centre v Košiciach. V knižnici získali množstvo

Najväčším pokladom je dobrá knižnica...

Aby sa o pravdivosti tohto výroku sami presvedčili, žiaci tried prvého ročníka v stredu, 16. októbra, navštívili Knižnicu Gorazda Zvonického v Michalovciach s cieľom preniknúť do jej histórie a fungovania.

Dotácia mesta Michalovce

V dobe prudkého rozvoja digitálnych technológií je dôležité pripraviť žiakov na život v informačnej spoločnosti. Naša škola pripravila projekt, ktorého cieľom je inovácia vyučovania predmetu Informatika s dôrazom na algoritmizáciu