Logo VUCKE
MENU

Úvod certifikát kvality

Zámer na prenájom nebytových priestorov -
viac informácií

Adresa: Ul. Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce
Telefón: 056/6441346
Fax: 056/6432776
E-mail: skola@gymnmi.svcmi.sk
Školská jedáleň: 056/6423987